Kliničko-patološka konferencija Urološka Patologija

KLINIČKO-PATOLOŠKA KONFERENCIJA 

UROLOŠKA PATOLOGIJA

 

Sastanak se održava u srijedom  u 08,15 sati u biblioteci Kliničkog zavoda za patologiju

Voditelj: Prof. dr. sc. Božo Krušlin