Kliničko-patološka konferencija Kirurgija

KLINIČKO-PATOLOŠKA KONFERENCIJA

KIRURGIJA

 

Sastanak se održava u SRIJEDU s početkom u 08,00 sati

u biblioteci Klinike za kirurgiju

Voditelj: doc.dr. sc. Davor Tomas