Citolozi

prim. dr. sc. Sandra Kojić Katović specijalist kliničke citologije
dr. sc. Ankica Vasilj specijalist kliničke citologije
dr. sc. Marijka Šokčević specijalist kliničke citologije
Ivana Maričević dr. specijalist kliničke citologije
Edita Žokvić dr. specijalist kliničke citologije
Zrinka Juroš dr. specijalist kliničke citologije

Laboratorij

Sandra Šlegl prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Marijana Herceg zdravstveno laboratorijski tehničar – citotehničar citotehnolog
Biljana Jerebić zdravstveno laboratorijski tehničar – citotehničar citotehnolog
Silvija Grbin zdravstveno laboratorijski tehničar – citotehničar citotehnolog
Julijana Mandžo zdravstveno laboratorijski tehničar – citotehničar citotehnolog

 

Klinika za tumore

 

Doc. dr. sc. Vesna Ramljak  specijalist kliničke citologije

Voditelj Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju

 

Iva Bobuš Kečec         dr. med. specijalist kliničke citologije

Merdita Agai Muhaxhiri    dr. med. specijalist kliničke citologije

Edvina Maras Karačić  dr. med. specijalist kliničke citologije

Marija Škerlj                dr.med. specijalist kliničke citologije

Vivian Nikić                 dr.med. specijalist kliničke citologije

 

Laboratorij

Marija Pušić                 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike citotehnolog

Vesna Medvidović       prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike citotehnolog

Božica Trbušić             prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike citotehnolog

Renata Peša                  prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike citotehnolog

Maja Gojak                    prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike citotehnolog