3rd Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology

Program | Photo gallery


PROGRAM


We have great pleasure in inviting you and your colleagues to this symposium Prof. Dr. Mladen Belicza 
Head of.lnstitute of Clinical Pathology “Prof. Dr. Ljudevit Jurak”


Organizacijski odbor / Organizing committee 
Predsjednik: Prof dr. Mladen Belicza Dopredsjednik: Prof dr. Križan Čuljak 
Tajnik: dr. Drinko Baličević Administrativni tajnik: Marta Zorić, 041, 174-666 / 244 
Blagajnici: dr. Hrvoje Čupić, med. lab. ing. Jasna Matić


Znanstveno vijeće / Scientific Board
Prof. dr. Mladen Belicza, Medicinski fakultet Zagreb 
Prof. dr. Križan Čuljak, Veterinarski fakultet Zagreb 
Prof. dr. Dušan Ferluga, Medicinski fakultet Ljubljana 
Prof. dr. Zvonko Kusić, Medicinski fakultet Zagreb
Prim. dr. Dubravko Petrač, Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” 
Prof. dr. Ahmed Pirkić, Stomatološki fakultet Zagreb 
Prof. dr. Bojan Rode, Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb 
Prof. dr. Leon Senk, Veterinarski fakultet Ljubljana 
Prof. dr. Wieslaw Walkiewicz, Poljska


Mjesto održavanja znanstvenog skupa / Location
MUZEJ MIMARA, ZAGREB, F. ROOSEVELTA 5

 

PROGRAM PREDAVANJA
Petak 20. 11. 1992.
8,30 h Otvaranje skupa 
Riječ ravnatelja Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, prim. dr. Dubravko Petrač
Etički forum / Ethic forum 
Predsjedateljii / Chairmans: M. Valković. M. Belicza. Z. Kusić 
9,00 h M. Belicza (Zagreb): “Antigona sindrom” i “Sindrom Katynske šume
9,08  W. Walkiewicz (Poljska): Poljska iskustva.
9,23 M. Marcikić, Z. Kraus, B. Dmitrović, A. Marušić, M. Mošunjac, L. Zibar, S. Matković, K. Kuna (Osijek):Žrtve rata u Istočnoj Slavoniji
9,31 Ž. Ferenčić (Zagreb); Okolnosti koje utječu na broj obdukcija u bolnicama 
9,39 Đ. Stubičan (Zagreb): Etički odnosi čovjeka prema životinjama kod stradanja
9,47 M. Ačko, B. Ermenc, J. Jožef (Ljubljana): Deontološka pitanja suvremenih areopaga
9,55 M. Valković (Zagreb): Smrt i umiranje u egzistencijalnom i kulturološkom pogledu
10,10 D. Baličević (Zagreb); Tajna sela ICrndija (video zapis iz Istočne Slavonije).
ODMOR 30min
Patološka morfologija humanih i animalnih bolesti / Pathologic morphology of human and animal diseases 
Predsjedatelji / Chairmans: K. Čuljak A. Pirkić, D. Ferluga
11,00 B. Šarčević, M. Belicza (Zagreb): Apoptotieki indeks humanih tumora
11,08 N. Jonjić, K. Lučin, M. Krstulja, Z. Iternička, E. Mustać (Rijeka): Ekspresija beta 1 – integrina na tumorskim stanicama invazivnog duktalnog karcinoma dojke.
11,16 P. Juntes, A. Coer, L. Šenk, M. Pogačnik (Ljubljana): Upotreba AgNor i morfometrijskih metoda za dijagnostiku žljezdanih tumora mliječne žlijezde kuja.
11,24 M. Krašević, D. Kovač, N. Ernjak (Rijeka): Kvantitativna analiza nukleolarnih organizatora u melanocitnim lezijama.
11,32 J. Lukač (Zagreb): Odredivanje fagocitnih funkcija fluorescencijom
11,40 A. Coer, Z. Pajer (Ljubljana): Morfometrijska histokemijska metoda u dijagnostici tumora štitnjače.
11,48 M. Poljak, T. Avšić-Županc, D. Ferluga (Ljubljana): Otkrivanje i tipizacija virusa u tkivnim uzorcima.
11,56  A.Pirkić, B. Rode, G. Brubišić, M. Matković, B. Vukosavić-Cimić (Zagreb): Prikaz genus-tipova virusa humanog papiloma (HPV) u kondilomima i u CIN grla maternice posredovanjem in situ hibridizacije.
12,04 M. Poljak, D. Ferluga, N. Gale, V. Kambič (Ljubfjana): Etiologija laringealnih papiloma
12,12 M. Ačko, B. Ermenc, J. Jožef (Ljubljana): Histopatološki aspekti oralnih prekanceroznih lezija u biopsiji. 
12,20 B. Ermenc (Ljubljana): Metamorfoza dentina zubnih korijena i starost.
12,28 B. Ermenc, M. Ačko, J. Jožef (Ljubljana): Prikaz strukturne analize bioptičke djelatnosti orofacijalnog područja.
12,36 D. Ferluga, A. Hvala, A. Vizjak, M. Poljak, T. Županc-Avšič, B. Čižman, N. But-Cigler, J. Struhar, P. Furlan (Ljubljana): Vaskularne promjene u bubregu kod hemoragičke groznice sa renalnim sindromom.
RASPRAVA 30 min ODMOR do 15h
Predsjedatelji / Chairmans: N Jonjić J Talan-Hranilović. R. Sabočanec:
15,00 R. Sabočanec, K. Čuljak, Ž. Grabarević (Zagreb): Toksoplazmoza kao antropozoonoza
.15,08 Z. Lipej, B. Šoštarić, B. Šimpraga, V. Auslender (Zagreb): Patomorfološki prikaz generalizirane Pseudomonas aeruginosa infekcije u činčile (Chinchilla chinchilla chinchilla).
15,16 B. Artuković, Ž. Grabarević, R. Sabočanec, V. Naglić, B. Šoštarić (Zagreb): Prikaz pioseptikemije neonatorum u ždrebeta. 
15,24 A. Pirkić, M. Matković (Zagreb): Citotopografija sekrecijskih proteina u populaciji trofoblasta humane posteljice u ugroženoj trudnoći.
15,32 M. Tišljar, B. Artuković, P. Džaja (Zagreb): Prvi nalaz bakterijskog proventrikulitisa ukrasnih ptica u Hrvatskoj
15,40 M. Mrčela, A. Trošić, B. Dmitrović (Osijek): Gigantocelularni hepatitis. Prikaz dvaju slučajeva u istoj obitelji.
15,48 J. Talan-Hranilović, S. Lambaša (Zagreb): Imunocitokemijska studija P N E T mozga na našem materijalu.
15,56 J. Talan-Hranilović, S. Lambaša (Zagreb): Maturacija i diferencijacija ganglioglioma mozga. (Histološka i imunocitokemijska studlja 9 slučajeva).
16,04 D. Bedek, M. Kalousek, J. Hat, M. Lovrenčić, J. Talan-Hranilović, S. Lambaša, L. Negovetić (Zagreb):6-godišnje iskustvo u CT neuropatološkoj korelaciji tumora CNS-a.
16,12 M. Kalousek, D. Bedek, J. Hat, M. Lovrenčić, J. Talan-Hranilović, S. Lambaša, L. Negovetić (Zagreb):Dileme morfološke “neuroimaging” dijagnostike tumora CNS-a.
16,20 M. Končar-Mubrin (Zagreb): Citogenetika tumora mokraćnog mjehura.
16,28 K. Čuljak, R. Sabočanec, B. Artuković (Zagreb): Opažanja na krvožilju mišičja svinja i janjadi.
16,36 D. Baličević, D. Turčinov, M. Belicza (Zagreb): Morfološka analiza hiperplazije prostate i latentnog karcinoma u odnosu na dob u neselekcioniranom obdukcijskom materijalu.
16,44 P. Džaja, K. Čuljak, Ž. Grabarević, R. Sabočanec (Zagreb): Učestalost tumora u konja u razdoblju od 1923. do i991. godine.
16,52 H. Čupić, Ž. Ferenčić, M. Belicza (Zagreb): TNM- stadiji incidentnih i netretiranih malignih tumora u obdukcijskim nalazima.
RASPRAVA 20min. ODMOR 20 min. 
(D. Baličević: Tajna sela Krndija video zapis iz Istočne Slavonije)
Ijatrogena i ekologijska patologija / latrogenic and ecologic pathology 
Predsjedatelji / Chairmans: Ž. Grabarević. Ž. Ferenčić. B. Šoštarić
17,40 P. Sikirić, Ž. Grabarević, S. Seiwert (Zagreb): Učinci pepfida BPC 157 na nastanak i cijeljenje pokusnih lezija želuca u štakora.
17,50 L. Pažanin, J. Talan-Hranilović, D. Smiljanić (Zagreb): AILD u toku terapije bolesnika s glioblastomom mozga.
17,58 A. Lavrić, D. Tibaut, Ž. Grabarević (Ljubljana): Utjecaj brzine aplikacije ergotamina i dihidroergotamina na akufnu foksičnost kod štakora.
18,06 V. Gomerčić, Z. Mumbrin (Zagreb): Upalna reakcija tkiva izazvana karaginanom; učinak imunomodulatora
18,14 L. Štilinović, M. Mataušić-Pišl, B. Šoštarić, I. Trošić (Zagreb): Hisfopatološka procjena alergijske reakcije na manganov klorid u eksperimenfalnom modelu.
18,22 I. Trošić, S. Ćurić, M. Mataušić-Pišl, L. Štilinović, I. Zrilić (Zagreb): Feruginozna tjelešca u plućima gradskih pasa.
18,30 S. Ćurić, M. Kujundžić, N. Oršolić, Z. Tadić, I. Bašić (Zagreb): Patohistološki i imunološki paramefri u združenom citostatskom i imunusfimulatornom liječenju metastaza adenokarcinoma jetre u štakora.
18,38 R. Fuchs, B. Šoštarić (Zagreb): Neke specijes specifičnosti raspodjele okratoksina u iivotinjskom organizmu.
18,46 M. Medjugorac, B. Šoštarić, R. Fuchs (Zagreb): Slučaj skorbuta u koloniji zamorčadi (Cavia porcellus).
RASPRAVA 20min
20,00 DRUŠTVENI PROGRAM
Subota 21. 11. 1992. g. 
Eksperimentalna patologija / Experimental pathology  
Predsjedatelji / Chairmans: L. Šenk. M. Belicza. D. Baličević
9,00 I. Rotkvić (Zagreb): Obrana sluznice želuca (fiziologija i patofiziologija).
9,15 B. Rode (Zagreb): Glikokonjugati, enzimi i regulacijski peptidi kod metaplazija želuca.
9,25 Ž. Grabarević, B. Artuković, M. Tišljar (Zagreb): Erozije kutikule mišićnog želuca u pilića kao model za ulkusnu bolest Ijudi? Analiza i perspektive.
9,33 M. Radačić, I. Vukušić (Zagreb): Patološke i imunološke osobitosti hemato-limfopoetskih tkiva i organa u miševa tretiranih PtR-om.
9,41 M. Četković-Cvrlje, M. Slijepčević (Zagreb): Imunološke i morfološke promjene vlastitog i presađenog pankreasa u dijabetičnih primalaca.
ODMOR 20 min
10,01 I. Šenk, M. Pogačnik (Ljubljana): Prilog pozna vanju patomorfologije i patogeneze aviarne mikobakterioze svinje na osnovu eksperimentalne infekcije sa Mycobacterium avium l Mycobacterium intracellulare.
10,09 D. Kordić (Zagreb): Citokini; Stanični produkti imunoregulacijskog djelovanja.
10,17 B. Šoštarić, R. Fuchs (Zagreb): Eksperimentalna plućna aspergiloza u štakora.
10,25 S. Ćurić, Z. Biđin, D. Janić, S. Gojšić, S. Čajevec, D. Sladić (Zagreb): Histopatološke promjene u Fabricijevoj burzi komercijalnih fovnih i SPFpilića izazvane različitim sojevima virusa zarazne burzine bolesti.
10,33 S. Čurić, J. Madić (Zagreb): Hemoragična bolest kunića; Patomorfološke i patohistološke promjene u pokusno zaraženih životinja.
10,41 N. Vijtuk, K. Trutić-OstoviĆ, G. LackoviĆ, I. Valpotić (Zagreb): Fentipizacija svinjskih limfocita s pomoću monoklonskih protutijela
10,49 V. Rukavina, S. Ćurić, H. Mazija (Zagreb): Patomorfološke promjene Fabricijeve burze kao osnova procjene imunosupresivnog djelovanja virusa Gumborske bolesti
RASPRAVA 30 min
12,00 ZAVRŠETAK RADA SKUPA