Renata MartinčićRenata Martinčić, Tajnica predstojnika zavoda


ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 27.10.1969. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu.

Od 1995. godine zaposlena je u KBC „Sestre milosrdnice“ u Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ kao tajnica predstojnika. Sudjelovala je u timu za informatizaciju Kliničkog zavoda te u izradi kompjuterskog programa i baze podataka „Thanatos“. 

Niz godina sudjelovala je u oraganizaciji Međunarodnog simpozija komparativne patologije „Ljudevit Jurak“.

Udana je i majka jednog sina.

Vučić M, Žurić M, Brezovečki D, Belicza M, Periz R, Plasaj T, Kusić Z (Zagreb) "Thanatos"pathological data pool as a part of the hospital cancer register. 

Vučić M, Žurić M, Brezovečki D, Periz R, Plasaj T (Zagreb) Comparison of clinical and pathological diagnosis by "Thanatos" computer system.

Žurić M, Vučić M, Čupić H, Krušlin B, Belicza M, Periz R, Plasaj T, Zurak K, lvkić M, Kusić Z (Zagreb) Capabilities of "Thanatos" computer system in creating of specific register for thyroid diseases.

Vučić M, Zaninović K, Cvjetko I, Žurić M, Dumenčić B, Periz R, Plasaj T (Zagreb) Utility of "Thanatos" computer system in the evaluation of causes of death regarding meteorological variations. 

 

Suzana UrovićSuzana Culej, Administrator


ŽIVOTOPIS

Rođena je 31.07.1970. godine u Zagrebu.

Završila osnovnu i srednju školu u Zagrebu.  Obrazovni centar za tekstil, kožu i obuću, „Đuro Salaj“  struke tehnološke, smjera odjevni tehničar. Završila Pučko učilište za osposobljavnje „ALFA“ – daktilograf II stupnja.

U radnom odnosu od 1989.g. Od 1991 godine zaposlena je u Kliničkom zavodu „Ljudevit Jurak“ KBC „Sestre milosrdnice“ . Majka je jedne kćeri.

 

Maja BarbićMaja Barbić, Administrator


ŽIVOTOPIS

Rođena je 22.12.1974 godine u Brežicama, srednju  školu završila je u Zagrebu.

  Od  2002 godine zaposlena je u KBC „Sestre milosrdnice“ u „Klinici za unutarnje bolesti“

. Od 2009 godine radi u Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ kao administrator. Udana je i majka dvojce sinova.