Tomislav BeusTomislav Beus, med.teh, op.el.rač.


ŽIVOTOPIS | RADOVI
Tomislav Beus rođen je u Zagrebu 09. 06. 1966. godine gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Sudjelovao je u domovinskom ratu i nositelj je Spomenice Domovinskog rata.

Radio je u Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba 1989-1990. Od 1990. godine radi u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice" u Kliničkom zavodu za patologiju "Ljudevit Jurak".

Radi u laboratoriju medicinske fotorafije-multimedijskom foto centru. Razvojem tehnologije i ulaskom informatike u sva područja rada postao sam pionirom digitalne fotografije u medicinskoj fotografiji. Analogni foto laboratorij je prerastao u multimedijski medicinski foto centar tada prvi u Hrvatskoj. Razumijevanjem potreba Zavoda, za medicinskom fotografijom i informatizacijom, predstojnik zavoda prof. dr. Mladen Belicza mi je omogućio dodatno školovanje i usavršavanje informatike i fotografije.

Svakodnevno radim na snimanju i arhiviranju mikroskopskih i makroskopskih slika te njihovom obradom. Bavim se također grafičkim dizajnom, izradom postera i brošura. Sudjelovao sam i doprinio u izradi mnogih znanstvenih radnji – doktorata, magisterija, pripremi za štampu medicinskih stručnih knjiga.

Redovni sam član najstarijeg foto kluba "Zagreb" od 1989. godine gdje sam završio mnoge tečajeve analogne i digitalne fotografije te izlagao fotografije. Počasni sam član Hrvatskog udruženja medicinsko laboratorijskih inženjera.

Jezici: engleski i njemački – govori, čita i piše. Oženjen, otac sina i kćeri.